Header website 20162

Eerste ronde voorinschrijving nieuwe windmolens gesloten

We hebben goed nieuws!

Onze leden hebben vóór 1 september voor € 940.638 aan voorinschrijvingen gedaan. Hiermee zijn we een heel eind op weg richting de € 1,5 miljoen die we nodig hebben voor ons nieuwe windproject in Drenthe. In oktober zullen we de leden vragen om het geld over te maken zodat we voldoende op onze bank hebben staan om de investeringen in het windpark te doen.

Omdat het bedrag van €1,5 miljoen niet volledig door de leden is ingevuld, is het mogelijk om een grotere inleg te doen wanneer wij u vragen het geld over te maken. Dan zijn er minder nieuwe leden en participaties nodig. De Windvogel behoud zich het recht voor om bij overschrijding van de participatiebehoefte het teveel terug te storten.

Ook in 2019 kunt u weer investeren via participaties. Ook dan kunt u uw participatie weer verhogen met elk gewenst bedrag. Het volgende nieuwe windproject komt dan in de financieringsfase, en een aantal projecten die al jaren in voorbereiding zijn, zijn in een fase gekomen dat we grotere voorbereidingskosten hebben. Het gaat om onze windparken  Zeewolde, Ridderkerk en Vlaardingen.

Benodigd ledenkapitaal

In totaal verwachten wij € 3 miljoen euro te gaan investeren in nieuwe windprojecten aan de start van 2019. Een groot aantal leden heeft al een participatie of lening uitstaan bij De Windvogel. 

In 2018 staat is het voor leden mogelijk om samen nog voor € 1,2 miljoen te participeren, in totaal is de eerste ronde € 1,5 miljoen.

In 2019 is er een tweede ronde met voor € 2,5 – 4 miljoen aan participaties.


De termijn van deze eerste voorinschrijvingsronde wordt verlengd tot 1 september. Toekenning van voorinschrijvingen geschiedt op volgorde van binnenkomst, totdat het benodigde kapitaal behoefte is ingevuld. Vanaf 1 september zullen alle leden die een voorinschrijving gedaan hebben, gevraagd worden het geld voor 1 oktober over te maken.

Indien nodig zal vanaf 1 september ook buiten het huidige leden bestand gezocht worden naar nieuwe leden.

Verwachte investeringen in onze nieuwe windparken

Hier ziet u alvast de belangrijkste projectinvesteringen die op stapel staan. In ons Ondernemingsplan komt een uitgebreid overzicht van al onze projecten en verwachte investeringen voor de komende vijf jaar. Dit plan ontvangen alle leden vóór de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2018.

  • Windpark Drentse Monden eind 2018 : investering € 2.500.000
  • Windpark Zeewolde in 2018 en 2019 : reservering € 2.000.000

Ons rentebeleid

De Windvogel heeft al jaren een stabiele organisatie. Dat komt doordat wij gestaag, zorgvuldig en doelgericht naar meer windmolens en zonnevelden bouwen. Uw investering is daarmee een investering in de toekomst, waarin we zorgen voor een schone en democratische energievoorziening.

We verwachten de eerstkomende twee bouwjaren in ieder geval de bekende twee procent rente uit te kunnen keren. Daarna zal de rente met draaiende nieuwe windparken langzaam doorstijgen, met vijf procent als streefrente. Zoals u van ons gewend bent keren we pas rente uit als het verdiend is.

ALV van 23 juni 2018

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2018 bespraken we het ondernemingsplan inclusief het financieel plan voor de komende jaren. Het Financieel Plan staat op deze ledenwebsite bij Documenten voor leden. Het ondernemingsplan vindt u op de openbare website. De verwachte investeringen en opbrengsten per project voor de komende 5 jaar kunt u daarin overzichtelijk terugvinden. Investeren kan niet per project maar u investeert in de hele coöperatie De Windvogel, wat als voordeel heeft dat risico’s gespreid zijn over al onze duurzame energie projecten.

Waarom voorinschrijven?

De Windvogel wil alvast inventariseren hoeveel leden geïnteresseerd zijn om te investeren en aan welk bedrag zij dan denken. U krijgt de gelegenheid zich aan te melden voor de voorinschrijving tot 1 september. Leden die zich inschrijven krijgen voorrang op andere leden en op nieuwe leden. Tussen 1 september en 1 oktober wordt u dan gevraagd uw storting voor 15 oktober 2018 te doen.

Momenteel is de voorinschrijving gesloten.

amf-waarschuwing