Header website 20162

De site is nu gesloten ivm migratie naar een nieuwe site.

Participatieronde 2021

Er staat voor De Windvogel weer een project  Windpark Oeverwind op stapel. De subsidie is toegekend en de vergunning is toegekend. We wachten nog op een uitspraak van de Raad van State. Door corona is er vertraging gekomen en we verwachten de uitspraak in het voorjaar. Dan kunnen we medio volgend jaar de financial close bereiken en starten met de bouw. 

De participatie ronde 2020 is nu gesloten. In het voorjaar van 2021 wordt de participatierponde weer opengesteld, en loopt tot april 2021. U wordt dan opniuew uitgenodigd om u in te schrijven en geld te storten.

 

 

afm3-vrijstelling-prospectus-1176x146

Ons rentebeleid

De Windvogel heeft al jaren een stabiele organisatie. Dat komt doordat wij gestaag, zorgvuldig en doelgericht naar meer windmolens en zonnevelden bouwen. Uw investering is daarmee een investering in de toekomst, waarin we zorgen voor een schone en democratische energievoorziening.

De rente wordt jaarlijks door de Leden (via ALV) vastgesteld. De verwachte rente is tussen 2 en 5%. Verwacht wordt dat deze vanaf 2022 5% zal zijn.

Kan ik mijn participatie terugvragen?


Het participatiereglement geeft aan dat participaties doorlopen, opvraagbaar en verhandelbaar zijn. Deze bepaling geeft onze externe financiers de geruststelling dat zij gedurende meerdere jaren op de financiering door de leden kunnen afgaan.
Je kunt je participatie terugkrijgen:


1. Door een verzoek tot terugbetaling in te dienen bij het bestuur via info[at]windvogel.nl. Voor 2020 is de totale ruimte voor terugbetaling van participaties gesteld op € 180.000.


2. Door je participatie te verhandelen met andere leden op ons prikbord op de ledenwebsite.