Header website 20162

Participatieronde 2020

We hebben goed nieuws! In de zomer van 2020 kunt u weer meedoen in onze nieuwe participatieronde.

Hoe werkt participeren:
– Leden kunnen in deze ronde weer geld inleggen of hun bestaande participatie ophogen voor onze projecten
– Leden kunnen een door henzelf zelfgekozen bedrag overmaken o.v.v. het lidnummer op bankrekeningnummer NL87INGB0000370158 tnv De Windvogel
– Als je nog geen lid bent kun je je hier aanmelden.

 

Benodigd ledenkapitaal

Nog te verwachte participatierondes 2020- 2021


Er staan voor De Windvogel flink wat nieuwbouwprojecten in de steigers. Windpark Drentse Monden wordt in 2020 gebouwd, Windpark Zeewolde in 2020 en ook in Vlaardingen verwachten we Windpark Oeverwind snel (2021-2022) te kunnen bouwen.

Het bestuur voorziet voor de komende jaren de volgende participatie-mogelijkheden:

In 2020 € 400.000
In 2021 € 1.200.000

Verwachte investeringen in onze nieuwe windparken

Hier ziet u alvast de belangrijkste projectinvesteringen die op stapel staan. In ons Ondernemingsplan komt een uitgebreid overzicht van al onze projecten en verwachte investeringen voor de komende vijf jaar. Dit plan ontvangen alle leden vóór de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2018.

  • Windpark Drentse Monden eind 2018 : investering € 2.500.000
  • Windpark Zeewolde in 2018 en 2019 : reservering € 2.000.000

Ons rentebeleid

De Windvogel heeft al jaren een stabiele organisatie. Dat komt doordat wij gestaag, zorgvuldig en doelgericht naar meer windmolens en zonnevelden bouwen. Uw investering is daarmee een investering in de toekomst, waarin we zorgen voor een schone en democratische energievoorziening.

De rente wordt jaarlijks door de Leden (via ALV) vastgesteld. De verwachte rente is tussen 2 en 5%. Verwacht wordt dat deze vanaf 2022 5% zal zijn.

Kan ik mijn participatie terugvragen?


Het participatiereglement geeft aan dat participaties doorlopen, opvraagbaar en verhandelbaar zijn. Deze bepaling geeft onze externe financiers de geruststelling dat zij gedurende meerdere jaren op de financiering door de leden kunnen afgaan.
Je kunt je participatie terugkrijgen:


1. Door een verzoek tot terugbetaling in te dienen bij het bestuur via info[at]windvogel.nl. Voor 2019 is de totale ruimte voor terugbetaling van participaties gesteld op € 130.000.


2. Door je participatie te verhandelen met andere leden op ons prikbord op de ledenwebsite.