Header website 20162

De site is nu gesloten ivm migratie naar een nieuwe site.

Stap nu over op participaties

Bouwt u ook mee aan nieuwe windprojecten? Stap dan nu over op participaties.

Veel leden van De Windvogel hebben in het verleden een lening verstrekt aan de coöperatie. Daarmee bouwden we samen prachtige windprojecten. Nu willen we samen door! Er liggen een aantal prachtige kansen te wachten. Onder meer speciaal daarvoor hebben we ons leningensysteem omgezet in een participatiesysteem.

Geef middels onderstaande keuze wel of geen toestemming om uw lening om te zetten naar een participatie onder het nieuwe participatiereglement.

Hier onder staan de belangrijkste verschillen, maar U kunt via de links hiernaast ook uitgebreidere informatie vinden.

  • De looptijd van 15 jaar is veranderd in een onbepaalde looptijd. In het oude leningreglement is de terugbetaling van de lening gekoppeld aan een vaste termijn van 15 jaar. In het nieuwe participatiereglement is deze vaste termijn vervangen door een onbepaalde termijn: het lid kan zelf een moment kiezen om een verzoek tot terugbetaling in te dienen. Voorwaarde hierbij is wel dat er voldoende aflossingsruimte is. De ALV stelt jaarlijks een financieel plan vast waarin is aangegeven hoeveel geld De Windvogel nodig heeft voor de aankomende investeringen in duurzame energieprojecten, wat ze met het geld gaat doen en wanneer er voldoende geld in kas is en hoeveel aflossingsruimte er is. Dit laatste bedrag is beschikbaar voor de aflossing van bestaande ledenleningen of participaties.

  • De participatie is verhandelbaar.Dit is een voorwaarde die noodzakelijk is om te voldoen aan de WFT (Wet op het Financieel Toezicht). Ook dit is een extra manier om het geleende bedrag terug te krijgen, door de lening te verkopen aan een ander lid.

Wat verandert er:

Om een duidelijk onderscheid te maken met betrekking van deze twee wijzigingen hebben we de naam “lening” verandert in “participatie”, het blijft echter nog steeds een lening in de gebruikelijke zin van het woord dat het geleende bedrag terugbetaald wordt.

 

De overeenkomst

Partijen bij deze Participatie-overeenkomst:

  • Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens De Windvogel B.A., hierna: 'coöperatie'; en
  • Het lid, hierna ook: 'participant';

Overwegingen:

  1. De coöperatie heeft de mogelijkheid leningen van leden te ontvangen onder voorwaarden en bedingen als geregeld in een huishoudelijk reglement (hierna: het participatiereglement).
  2. Het lid leent geld aan de coöperatie, en/of is voornemens geld aan de coöperatie te lenen.
  3. De coöperatie wenst van het lid geld te lenen onder voorwaarden en bedingen als geregeld in het participatiereglement.

En komen overeen:

  1. Door acceptatie van een bedrag ter participatie in de coöperatie anders dan de statutaire inleg van het lid, komt een overeenkomst tot stand tussen Partijen die wordt beheerst door het bepaalde in de statuten en reglementen van de coöperatie, en in het bijzonder in het participatiereglement van de coöperatie.
  2. Bij wijziging van de statuten, het participatiereglement of enig ander reglement van de coöperatie wijzigt deze participatie-overeenkomst overeenkomstig, voor zover dit niet uitdrukkelijk bij die wijziging is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de statuten respectievelijk het participatiereglement wordt opgevat als schriftelijke mededeling aan het lid van wijziging van deze overeenkomst.
  3. Participant verklaart in geval van beëindiging c.q. opeisbaarheid van onderhavige participatie, zich in eerste en uitsluitende instantie te verhalen op het vermogen van de coöperatie. Daaronder wordt verstaan het vermogen zoals dit is opgenomen in de jaarrekening van de coöperatie. Participant zal zich niet verhalen op (privé)vermogen van andere participanten of bestuurders van de coöperatie.

Heeft u een Windvogel.ledenadministratie account? Log dan in!


Let op: voor dit formulier is inloggen verplicht.

Uw gegevens

 

Gaat U akkoord met bovenstaande overeenkomst:

Omdat uw geboortedatum onbekend is, ook graag onderstaande gegevens invullen.

 

Beveiligingscode Beveiligingscode